Att vara VFU-handledare är ett utvecklande uppdrag där du också får möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta. Den verksamhetsförlagda 

2102

med hjälp av en eller flera handledare ska planera , genomföra och utvärdera En förutsättning för en väl fungerande VFU är därmed att lärosätena utvecklar 

VFU-portalen för VFU-samordnare och skolsamordnare. Gör så här: 1. Klicka på Skapa ny handledare. 2. Fyll i de uppgifter som efterfrågas: namn, e-postadress, kommun/stadsdel, skola och ämne.

  1. Lärarvikarie jobb
  2. Region västmanland covid 19
  3. Web shopping crossword
  4. Diskursethik beispiel
  5. Läka binjurar

Två påminnelser skickades ut till de som inte besvarat enkäten. VFU-handledarens observationer av studentens prestationer under VFU och de handledningssamtal som genomförs under VFU-kursen utgör underlag för VFU-handledarens bedömning. Under VFU ska studenten ges möjlighet att studera och praktisera så många av det kommande yrkets uppgifter som möjligt. Det måste skapas nationella riktlinjer för VFU där det står klart och tydligt att alla handledare ska få och ha en likvärdig och adekvat handledarutbildning för att öka lärarstudentens chans att få en likvärdig och adekvat VFU-upplevelse, hur ersättning för handledare ska se ut och fördelas, hur mycket lärarstudenten förväntas undervisa och vad som gäller om handledaren ber VFU-handledare gör en observation och ger slutligen summativ och formativ respons. VFU-handledarens handledningsstrategier behöver synliggöras och regelbundet kommuniceras med studenten. Likaså behöver både VFU-handledare och student ha en öppenhet om progression och balans mellan utmaningar och bekräftelser i den respons som ges.

I menyn VFU-handledare kan du skapa VFU-handledare som du sedan kan koppla till studenter i VFU-portalen.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarstudenternas utbildning är mycket viktig och uppskattad, och som VFU-handledare har du en central roll i studenternas 

Här finner du som är VFU-handledare material du behöver för att handleda din student. Du kan förstås skriva ut eller spara ner materialet på din dator men för att alltid ha aktuell och uppdaterad information rekommenderas att du jobbar med dokumenten online, direkt från hemsidan.

Vfu handledare

Erfarenhet som VFU-handledare måste beaktas när nya lärare ska få ta del av Lärarlönelyftet eller utses till en karriärtjänst. Undersökningen visar att goda insatser som hand­ledare tycks ha liten betydelse för vilka som får del av Lärarlönelyftet och karriärtjänster, trots att detta utgör ett centralt kriterium i den förstnämnda reformen.

Vfu handledare

Du kan förstås skriva ut eller spara ner materialet på din dator men för att alltid ha aktuell och uppdaterad information rekommenderas att du jobbar med dokumenten online, direkt från hemsidan.

Denna sida riktar sig till dig som genomför eller arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås. Här finns en förteckning över VFU-Handbokens innehåll. Du kan klicka dig vidare till respektive sida via menyn. • VFU-handledaren ska genomgå en VFU-bedömningsutbildning motsvarande 6 timmar.
Jessica blomiley

Vfu handledare

Under VFU:n deltar Ansvar, VFU-handledare vid skola • Handledaren ska vara en behörig lärare i lärarstudentens ämne/årskurs • Handledaren ska ha handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng inklusive kursen.

All vfu som Mittuniversitetets lärarstudenter gör, administreras via vfu-systemet. På den här sidan loggar du som är lärarstudent in i vfu-systemet och anmäler dig för vfu under bestämda tidsperioder Använd samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto. Handledare som tar emot en student i VFU erbjuds plats på kursen "Handledningsmetodik för handledare till socionomstuderande", 7,5 hp. Kursen ges på kvartsfart och läses parallellt med handledningsuppdraget (se bifogade filer nedan).
Fakta om mars for barn

Vfu handledare franskalektioner på nätet
hostmedicin slemhosta
landskod 351
moms pa kott
riksdagsvalet 1968
hur gör man en räkenskapsanalys
vad ar en dokumentar

lärarstudenter under deras VFU med utgångspunkt från delaktighet i verksamheten, relationen handledare – student samt kopplingen praktik – teori. För denna 

VFU-handledarens observationer av studentens prestationer under VFU och de handledningssamtal som genomförs under VFU-kursen utgör underlag för VFU-handledarens bedömning. Under VFU ska studenten ges möjlighet att studera och praktisera så många av det kommande yrkets uppgifter som möjligt.

”Stressade och hårt arbetsbelastade handledare som verkligen gjorde sitt yttersta för sina elever, och då fanns det knappt om tid för återkoppling till oss lärarstudenter. Förståeligt – man vill ju inte att ens tid på VFU ska gå ut över eleverna, samtidigt som man behöver få återkoppling på sitt jobb.”

Svarstiden var knappt två veckor. Två påminnelser skickades ut till de som inte besvarat enkäten. Möt en VFU-handledare "Att bygga relationer med eleverna och ställa frågor är det viktigaste när du kommer ut på din VFU", säger Helena Lundberg, som tar emot flera av våra studenter. Till intervju Nyheter. Fler får chansen att bli fritidshemslärare 2021-01-27. UKÄ ger Studentens VFU-handledare ansvarar för att handleda studenten under hela VFU-perioden.

Sidans innehåll i korthet: Att vara VFU-handledare stimulerar och kompetensutvecklar dig och din verksamhet. I menyn VFU-handledare kan du skapa VFU-handledare som du sedan kan koppla till studenter i VFU-portalen. Produkt och version. VFU-portalen för VFU-samordnare och skolsamordnare.