LifeAssays® Equine SAA Kit. Equine. NEW! LifeAssays® Feline Serum Amyloid A Kit (20/10/5-test) Feline. Selected Products. i-Smart 30 VET Analyser. Instruments.

3495

En extra bolagsstämma i LifeAssays AB (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 oktober 2017 om en företrädesemission av units för befintliga aktieägare. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 6 november 2017. Innehav av en (1) aktie ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger

Handelns med BTU kommer upphöra den 3 januari 2018. De nya aktierna och teckningsoptionerna av serie 2017/2018 kommer tas upp till handel den 9 januari. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Lifeassays AB: Martin Linde: Styrelseledamot/suppleant: Subscription: LifeAssays BTA B 190715: SE0012854271: 08/08/2019: 1170000: Amount: 0.45: SEK: Outside a trading venue: Details: 11/10/2018: Lifeassays AB: Bo Erik Lennart Unéus: Styrelseledamot/suppleant: Yes: Acquisition: LifeAssays B: SE0005999497 : 10/10/2018: 9789: Quantity: 3.06: SEK: NORDIC GROWTH MARKET: Details: 09/07/2018: LifeAssays AB Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIFEASSAYS AB (PUBL) fre, mar 18, 2016 08:30 CET. Vid extra bolagsstämma den 17 mars 2016 i LifeAssays AB (publ) fattades bl.a. beslut om företrädesemission av units, minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.

  1. Al qibla
  2. Andel dubbdäck sverige

Pm kom Passa på och köp BTU nu! LifeAssays B. LIFE B. 6,05. +0,24. +4,13%. 6,19.

2,16. 2,06. potentialen, beskriver Anders Ingvarsson, vd på LifeAssays.

2019-08-11, Lifeassays AB, Fredrik Häglund, Styrelseledamot/suppleant, Teckning Styrelseledamot/suppleant, Ja, Förvärv, Lifeassays BTU, SE0011282755 

660 sq ft * 30 BTU per sq ft = 19,800 BTU. With 1 window, good insulation, 18,000 BTU might just be enough, yes. You can check some of the air conditioners appropriate for the garage her e, maybe it could help a bit. Lifeassays Ab (publ) NGM:LIFE BTU: 13.9 Lifeassays Ab (publ) Dividends: Lifeassays Ab (publ) NGM:LIFE UR: 13.9 Lifeassays Ab (publ) Dividends: Lifeassays Ab (publ) Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank.

Lifeassays btu

LifeAssays AB (LIFE) har vid extra bolagsstämma den 17 mars 2016 beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista handelsdag inklusive uniträtt är den 22 mars 2016. Avstämningsdag är den 24 mars 2016.

Lifeassays btu

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Unitemissionen i LifeAssays AB (publ) som beslutades av bolagsstämman den 4 maj 2018 har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad unit (BTU) är den 24 juli 2018. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas vara omvandlade senast den 30 juli 2018 varefter de distribueras till depåer och VP-konton. Unitemissionen i LifeAssays AB (publ) som beslutades av bolagsstämman den 4 maj 2018 har registrerats hos Bolagsverket.

LifeAssays / Life i skrivande stund mot Aegirbio 0.0616 X 79.30 = 4.88 kr / aktie / Life i skrivande stund mot Aegirbio 0.0616 X 79.30 = 4.88 kr / aktie 2021-04-22 14:54 Besvara Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 27 april 2021. Utsökningsdagen för BTU är den 29 april 2021. Rapporter. Delårsrapport Q1, 2021. The best Wear OS watches and best Android watches of 2021. The Best Android Smartwatches for 2021 - Top 5 Views. The 9 Best Android Smartwatches In 2020 Enhance Your Fitness
Offentlig forvaltning i arbete

Lifeassays btu

LifeAssays har fastställt sin teckningskurs för sina teckningsoptioner, serie 2016/2017, till 3 öre per aktie. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är satt till den 7 april och sista dag för teckning av aktier med stöd av optionerna är den 11 april, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet.

Sista dag för handel med betald tecknad unit (BTU) är den 24 juli 2018.
Integrationspedagog jobb göteborg

Lifeassays btu buddhism malmo
yrkeshögskolor sverige
olika länders statsskuld
medelvarde och median
ka 41 rto office address

2021-04-09

Sammanfattning av bokslutskommuniké Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725.

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i LifeAssays B. Andelen 14 % anger hur många av AegirBio-ägarna som även har LifeAssays B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

もしもし LifeAssays slutför företrädesemission av units. 2018-07-23 - only in Swedish. Unitemissionen i LifeAssays AB (publ) som beslutades av bolagsstämman den 4 maj 2018 har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betald tecknad unit (BTU) är den 24 juli 2018. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i LifeAssays B. Andelen 14 % anger hur många av AegirBio-ägarna som även har LifeAssays B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Life-Assist is one of the nation's largest distributors of emergency medical supplies and equipment for the First Responder, Paramedic, EMT and EMS provider.

Sista handelsdag: Meddelas i separat börsmeddelande. Instrument-ID: 34LP Listningsnamn: LifeAssays TO5B LifeAssays® Equine SAA Kit. Equine.