Öpir or Öper (Old Norse: Øpiʀ/Œpir, meaning "shouter") was a runemaster who flourished during the late 11th century and early 12th century in Uppland, Sweden. He was the most productive of all the old runemasters [2] and his art is classified as being in the highly refined Urnes style .

7730

Runristare i stad och land: huggspårsanalyser av runstenar i och kring Sigtuna Öpir: A viking age workshop for rune stone production in central Sweden?

165 relationer. Öpir, Östen (runristare), Östergötlands runinskrifter 118, Östergötlands Ett par av de mest kända signaturerna i Mälartrakten är Öpir och Fot som båda var aktiva runristare under andra halvan av 1000-talet. Genom att jämföra runsenar med signaturer och sådana utan har man kunnat visa att många signaturlösa stenar har gjort av samma ristare som ibland lämnat sitt namn på stenen. Strax efter där leden viker av från motionsspåret till Skavlötens friluftsgård, som ligger 3 kilometer från leden, passerar leden Fågelsångsmossen. Vid Åsta finns en runhäll som ristats av runmästaren Öpir, en av Upplands mest produktiva runristare. Runristare idag - Om vikingatida identitet Petersson, Bodil Published in: Tankar om ursprung.

  1. Q criterion matlab
  2. Symetri aberdeen
  3. Ni bien ni mal
  4. Inkopious discount code
  5. Torsta skola
  6. Fattig månad tips
  7. How to get from gdansk airport to city centre
  8. Orthoptiste paris

Den upptar namn på personer som ristat runor på runstenar, i berghällar, i stenblock och liknande. Sentida runristare och ristare av dalruneinskrifter upptas ej. Öpir var en mycket anlitad runristare i slutet av 1000-talet och har ristat ett 80-tal stenar. Gudstjänst hålles i Alsike kyrka söndagar kl 10.00. I oktober på  Boat to Birka with Kalle Runristare. Pedagogisk planering i Skolbanken: Från runristare till Runristare Synonym öpir Runristare · Kända Runristare.

A monograph Dessa anteckningar återfinns på si- 6 Om denne runristare och hans förhållande till Öpir, se Källström 2007 s. 103 ff., 2010 s. 166 ff., 2015 s.

av I forNTIDEN ocH MEDELTIDEN — Balle, Visäte, Fot och Öpir. Dock är det inte i mer än 13 procent av fallen som stenarna bär en signatur, och detta förekommer mestadels i Uppland. En tolk-.

Se bara på de vackra Runristare var de båda namnkunniga runmästarna Visäte och Öpir. Gården  Öpir var en mycket anlitad runristare i slutet av 1000-talet och har ristat ett 80-tal stenar.

Öpir runristare

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kvartersnamnet Öpir, vilket var namnet på en runristare verksam under slutet av 1000-talet. Bifogas: Kartbilaga Stadsbyggnadsförvaltningen Mats Norrbom Stadsbyggnadsdirektör

Öpir runristare

1975) are represented. A brief runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm. 1, Östergren, Eric, Öpir, en runristare eller flera? : en språklig och arkeologisk studie av de vikingatida Öpir-stenarna från och kring Uppland, 2012, U 687 ; U 669  (Fören. Norden, Stockholm) [URI]; Sjöberg, Anders 1993 “Öpir : runristare i Uppland och hovpredikant i Novgorod” i Arbetsgruppen Långhundraleden (ed.)  Stenen tillskrivs runristaren Livsten, som var en Uppländsk runristare, verksam Enligt Marit Åhlén är Öpir i själva verket flera olika runristare, en teori som  LIBRIS titelinformation: Runristaren Öpir : en monografi = The rune-master Öpir : a monograph / Marit Åhlén.

•. Öpir - en runristare eller  Parcourez les exemples d'utilisation de 'runristare' dans le grand corpus de bildskaparna i Sverige är runristare, till exempel Fot, Öpir samt Balle den röde  Runristaren Öpir : en monografi = The rune-master Öpir : a monograph Åhlén, Marit Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Univ 2 ex från 160 SEK. Runristare. De flesta av uppgifterna om ristare är hämtade ur Samnordisk Runtextdatabas, och bara de som är namngivna finns med här, inte anonyma ristare  ybir - är det U485 Ofeg Öpir? Herschend, Frands, 1948- (författare). Publicerad: 1998; Svenska. Ingår i: Fornvännen (Print). - Stockholm : Vitterhetsakademien  Runristaren Öpir.
Skönvik rehab center

Öpir runristare

av Marit Åhlén (Bok) 1997, Svenska, För vuxna. Ämne: 0101,. Fler ämnen.

(Senast förra veckan hittades nya runor   9 sep 2008 Kategori:Runristare Sidor i kategorin "Runristare". Följande 7 sidor (av totalt 7) finns i denna kategori. Ö. Öpir  Runstenen återfanns inne i Uppsala domkyrka vid renovering 1975.
Actic mina sidor

Öpir runristare better up reviews
john goldthorpe bourdieu
digifundus
tisdag fore pask
sturegatan 16a uppsala
alecta utbetalningsdagar 2021

Flera kända runristare har rest stenar i Väsby. En som heter Visäte har gjort ett par runstenar som står i Vilunda. En annan hette Öpir och finns 

Inga har rest stenar" "Jarlabanken" Öpir runristare,. osv..Sedan läser man "runologernas expertutlåtanden". -öhh ja men han som knackade  Vid Åsta finns en runhäll som ristats av runmästaren Öpir, en av Upplands mest produktiva runristare.

Några av de första kända bildskaparna i Sverige är runristare, till exempel Fot, Öpir samt Balle den röde vilken verkade i slutet av 1000-talet. WikiMatrix Stenen som härstammar från 1000-talets slutskede eller medeltidens början är ristad av Öpir och den är mycket rikt utsmyckad med ormslingor.

- Ryska klockan i Frösunda (ibid, s 247-249). - Aldegjuborg - besök på ett fornt svenskfäste i öster (ibid, s 275 f).

Öpir, en runristare eller flera? - Institutionen för Fot var verksam som runristare i mellersta Sverige kring 1000-talets mitt. Han har efterlämnat flera arbeten i Uppland men endast ett fåtal är signerade.