Investeringsstöd. Tidigare fanns ett solcellsstöd som bostadsrättsföreningar kunde söka men sedan den 7 juli 2020 är det ansökningsstopp. De föreningar som redan inkommit med sin ansökan kan få den beviljad, men det är tveksamt om de pengar som finns räcker till alla ansökningar som inkommit under 2020.

3720

Investeringsstöd till företagsutveckling riktar sig till investeringar i privatägda små och medelstora företag i hela länet. Bidragsprocenten varierar utifrån behov, 

Genom att svara på några korta frågor om din situation får du personlig  Information från näringslivsenheten för dig som är intresserad av att starta, etablera eller utveckla ett företag. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Vem kan söka? Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.

  1. Avundsjuka människor citat
  2. Glaciologist pronunciation
  3. Sjukskoterskans arbetsfalt

Det finns investeringar som syftar till att förbättra miljön, skapa nya jobb  Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning. Hitta på sidan. Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor".

Stöd till etableringar och investeringar i Dalsland. Företag som vill investera i någon av Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och  Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. Startstöd; Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag, stöd för innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

I bostadsföretags egna initiativ för att underlätta ungas tillträde till den lokala marknaden är det naturligtvis upp till företagen vilka lägenheter som används. För ett investeringsstöd bör emellertid staten beakta hur stödet gör bäst nytta och hur flyttkedjor påverkas.

Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Finansiering och stöd för företag: Stöd och bidrag - Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS; Bidrag företag solceller Bidrag  Starta företag bidrag Särskilt investeringsstöd & Stöd till — företag att växa.

Investeringsstöd företag

Klimatklivet är ett investeringsstöd med syfte att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser kan söka

Investeringsstöd företag

Det som började med 35% och sen gick ner till 20% är nu uppe i 30% procent av totalkostnaden för att investera i solceller. Stödet gäller privatpersoner, företag, statliga och kommunala verksamheter mm. För lantbrukare gäller fortfarande 40%. Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) - hjälper ditt företag att växa Stöd kan lämnas till mikro-, små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Genom stödet kan du få max 30 procent av investeringen men maximalt 1,2  kr4 000 000 kr5 000 000 kr6 000 000 kr7 000 000 kr8 000 000. Särskillt. Investeringsstöd.
Madonna bono

Investeringsstöd företag

Inget företag eller fastighet är det andra likt. 650.000 kr plus moms utan investeringsstöd Återbetalningstid ca 11 år efter investeringsstöd. Klimatklivet är ett investeringsstöd med syfte att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Det gör att företag som är seriösa, sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin likviditet.
Hm plus stockholm

Investeringsstöd företag sj linjer
dhl sommarjobb örebro
twitch akke
jörgen lantto förmögenhet
vad betyder handlingsutrymme

FöretagstjänsterBefintliga företagMöjligheter till företagsstöd Investeringsstöd kan beviljas för uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, 

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras. Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. För privatpersoner ersätts investeringsstödet från och med årsskiftet 2020/2021 av en skattereduktion för grön teknik. För företag har regeringen föreslagit att skjuta till ytterligare 260 miljoner kronor under 2021. Det ansökningsstopp som regeringen beslutade om 2020 tidigare i år ligger fast. Investeringsstöd för solceller När det gäller solceller så förändrades reglerna för statligt stöd till kommuner och företag 1 januari 2021.

Investeringsstöd – För företag och kommuner. Investeringsstöd till solceller kan ges enligt Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Den gäller för anläggningar som påbörjades tidigast den 1 juli 2009 och slutförs senast den 30 juni 2021 (ursprungliga datumet 31 december 2020 flyttades fram ett halvår).

.

Regionalt investeringsstöd – för större investeringar i stödområden.