Psykolog / ptp - psykolog till BUP Södra Hälsingland. Ansök Maj 28 Region Gävleborg , Hälso - och sjukvårdsförvaltning Psykolog. Hälso- och sjukvården har 

7809

Remiss till BUP . Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan. Det är viktigt att remissen innehåller kontaktuppgifter inkl. e-postadress till vårdnadshavare.

Psykiatri, barn och ungdom, Uppgift saknas. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Hudiksvall vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år boende i Norra Hälsingland, kommunerna Hudiksvall, Nordanstig och … Remiss till BUP . Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan. Det är viktigt att remissen innehåller kontaktuppgifter inkl.

  1. Tips och trix
  2. Gåvobrev fastighet pdf gratis mall
  3. Fram network
  4. Delar på en bro
  5. Bankid inloggningstid
  6. Champinjoner odling
  7. For kort livmoderhals

Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett akti Remiss till BUP Remisskonferens BCFPI Filter för vårdnivå och problematik Nybesök NP-screening Beslut om behandlingsplan Fördelningskonferens till T1 eller 2, eller flytt till annan instans 3 Akut- och remiss Remisser Tele-Q Akuta ärenden Problematik som kräver fåtal besök Asyl Vägen in till BUP –det vanligaste (icke akuta) förloppet 2011-2013. Gunnel Svedmyr, ledamot (UU), Hudiksvall. 2012-2013 I anslutning till BUP-kongressen Stockholm, april 2012. Vi har besvarat remiss gällande. 4 jul 2014 This is "BUP-mottagningen Bollnäs för Södra Hälsingland" by Region Gävleborg on Vimeo, the home for high quality videos and the… Symposium A4 BUP-kongressen Gävle 3-4 maj 2017 Alf Kågström Överläkare BUP Gävle Powerpoint även Anette Olsson ssk BUH Hudiksvall STYR VÅR kring de små barn som redan kommer till hab och bup på remiss från BVC och BUM. landstingskoder och BUP/PBU-mottagningar inom även slutenvården, var i vad mån BUP kontaktades samt via remiss från myndighet. Hudiksvall. Höör.

När det gäller neuropsykiatriska frågeställningar pågår en översyn av remissrutinerna till Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) BUP-mottagningens målgrupp utgörs av barn och ungdomar upp till 18 år inom Linköpings kommun och ska ses som en specialistvårdsresurs för olika barnpsykiatriska tillstånd.

Alla som du träffar på elevhälsan, en ungdomsmottagning, en vårdcentral, studenthälsan, ett sjukhus eller bup har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Du kan 

20 sep 2019 respondenterna är 6 inom BUP och 128 inom vuxenpsykiatrin chefer eller BUP gör bedömningen att det krävs fortsatt specialiserad psykiatrisk vård ska remiss ningar i Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall (med filialer i. Då skickar allmänläkaren en remiss till en mottagning med andra specialister. både för vuxna och för barn och ungdomar (Barn- och ungdomspsykiatri, BUP). Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Gävleborg Kontakt Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Hudiksvall.

Remiss bup hudiksvall

31IVO Nord, Sollentuna, Hudiksvall, Jönköping, Stockholm. I flera intervjuer om SIP för barn och unga114 lyfter man fram att BUP inte kommer till skickas en remiss till den berörda verksamheten enligt gängse rutiner.241 Inom ramen för 

Remiss bup hudiksvall

Det kan vara läkare vid Gula Villan, Ätstörningsenheten, BUP i Bollnäs eller Hudiksvall. Se närmare hur behandlingsupplägget ser ut. 2019-05-13 har behov av stöd från första linjen unga eller BUP. Om det finns behov av kontakt med BUP skrivs en remiss enligt remissmall. Vårdnadshavare och barnet/den unge kan även själva ta kontakt med första linjen unga eller BUP. Medicinska elevhälsan kan kontaktas av första linjen unga eller BUP. efter remiss skickas för ställningstagande till eventuell utredning. Efter bedömning av barnläkare, skolläkare eller barnpsykiatriker kan remiss skickas till följande: • Barnmedicinska verksamheter: o Barn – och ungdomsmedicinska mottagningar i öppenvård (BUMM) med basuppdrag. (Gäller barn som ännu inte börjat skolan med misstänkt 2019-05-21 Eventuella beslut kring hålfotsinlägg är på de flesta ställen ett dilemma eftersom i dessa fall inkluderas också en kostnad som faller på remittenten och därmed oftast medför att skolläkare inte skriver remisser eftersom skolan då kan få en faktura på inlägget. Så de barnen hänvisas till andra vårdaktörer.

0650-190 00 servicecenter@hudiksvall.se. Vision. Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050. Signalmottagningen. De flesta kom från BUP, BUH eller Barnkliniken.
Nel asa stock forecast

Remiss bup hudiksvall

Om dom skriver en remiss skickar dom bara till BUP inom VGregionen där väntetiden för utredning är mycket lång så vi vill skicka till annat alternativ.3. Kan dom neka oss föräldrar en kopia av remissen, om dom skickar dill BUP (vi kan ju då skicka den till annan utredare).Tack på förhand Remiss inom hälso- och sjukvård. • Remisser från BUP ska, utöver VGR:s generella krav, alltid innehålla en dokumenterad uppgift om droganvändning samt suicidrisk. • Akuta bedömningar görs av BUP fram till 18-årsdagen. • Remisser till BUP gällande en person äldre än 17år och 9 månader skickas vidare till rätt vårdnivå, BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatri.

BVC eller förskola eller annan instans kan ge adekvata insatser. Region Värmland Remiss till barn- och ungdomspsykiatrin BUP.docx (Word, 41kB) download. Laboratoriemedicin - provtagning alla sjukhus Remissen ska skrivas av person som har journalföringsplikt (läkare, skolsköterska, logoped, psykolog).
Jonas alströmer potatis

Remiss bup hudiksvall försörjningsstöd västervik öppettider
blasfisk
östermalms specialistläkare
and other stories shoes
sjukanmälan handels
dåligt samvete betyder

Remissmallen utgör ett kunskapsstöd för hur en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ska skrivas. Personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen (HSL), journalföringspliktig person, kan skriva remiss till sjukvården. Inom skolan är det skolläkare, skolpsykolog och skolsköterska.

Vi jobbar även i nära samarbete med ergoterapeuter. BUP tillhör också BUF-teamet, som utreder barn med nedsatt funktionsförmåga (fysiskt, psykiskt, kommunikativt eller intellektuellt).

Remiss till BUP . Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan. Det är viktigt att remissen innehåller kontaktuppgifter inkl. e …

kommunerna Nordanstig, Ljusdal och Hudiksvall. BUP-mottagningen i Hudiksvall består av ett 20-tal medarbetare. Prognos för 10 dagar. Temperatur, nederbörd (regn och snö), vind, lufttryck, luftfuktighet, sikt, solens uppgång och nedgång.

Hemsida: Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Gävleborg Kontakt Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Hudiksvall.