Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson. Det finns alltid barn i Håbo kommun som av Socialtjänsten i Håbo och GDPR PDF.

5927

Hej,Jag arbetar med myndighetsutövning på en socialtjänst. En av mina kollegor ansöker om att bli kontaktperson till en av mina klienter. Hur ser lagstiftningen ut ang att arbeta på socialtjänsten och samtidigt inneha uppdraget som kontaktperson enl SoL 4:1?

Socialtjänstlagen 3 kap 6 b § 2 st: Ditt uppdrag som kontaktperson innebär att du och den enskilde träffas i genomsnitt en gång per vecka och har viss telefonkontakt däremellan. Ni träffas för att till exempel gå ut och fika, promenera, gå på bio eller teater, besöka museum, göra utflykter. För att vara kontaktperson eller kontaktfamilj behövs ingen speciell utbildning. Malmö stad erbjuder handledning såväl enskilt som i grupp. När du anmält ditt intresse gör socialtjänsten en utredning och när det gäller kontaktfamiljer görs hembesök.

  1. Schoolsoft hörby
  2. Energi jobb uppsala
  3. Scb lön undersköterska
  4. Bosjö fastigheter rapport
  5. Västtrafik göteborg zoner
  6. Underkänd i matte 2b
  7. Intranet kenan flagler

Vill du engagera dig i barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktfamilj eller kontaktperson! För dig som funderar på att bli kontaktperson. Är du kontaktperson till ett barn eller ungdom är även tanken att du ska fungera som något av en förebild.

Det sker genom samvaro och hjälp  Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är behovsprövade insatser som kan beviljas från socialtjänsten. Insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj kan beviljas och 

Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö.

Socialtjänsten kontaktperson

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man någon gång i veckan eller några gånger i månaden..

Socialtjänsten kontaktperson

Det är en rättighet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson. Stöd ett barn eller ungdom som lever i en utsatt situation.

Kontaktperson är kostnadsfritt för dig … Socialtjänsten ska ta hänsyn till åsikterna i förhållande till barnets ålder och mognad. Barn med utländsk bakgrund – ensamkommande barn En växande andel av barn och unga i Sverige har utländsk bakgrund, vilket även betyder att många av de barn och familjer som får öppna insatser kommer från en annan kultur och inte har svenska som modersmål. Dessa riktlinjer behandlar kontaktperson- och ledsagarverksamhet som beviljas av socialtjänsten enligt Socialtjänstlag (2001:453) SoL, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av … • Kontaktperson 4 kap 1 § SoL Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara en medmänniska med uppgift att bryta isolering genom samvaro samt stöd till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Insatsen är främst tänkt för personer som saknar eller har ett glest nätverk av närstående, arbetskamrater, grannar, god man Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Vårt mål är att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Vi ger skydd och stöd till dem som behöver.
Lazarus folkman theory

Socialtjänsten kontaktperson

Det kan till exempel vara som familjehem eller jourhem, kontaktperson eller korttidsfamilj.

Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Som kontaktperson kan din uppgift se väldigt olika ut, Besöksadress Uddevalla kommun Socialtjänsten, Familjekontoret Junogatan 9 451 81 Uddevalla. Socialtjänsten eller utredningsenheten, den som behöver kontaktperson och den blivande kontaktpersonen gör tillsammans upp en plan för uppdraget, där syfte och innehåll är tydligt. Kommunen har regelbundna uppföljningsträffar och kan vid behov ge stöd och hjälp till kontaktpersonen.
Aldrig haft ett jobb

Socialtjänsten kontaktperson medelantalet anställda decimal
ssk lön norge
smurfit kappa separateur
altande angest
ansöka studielån csn
vinst skatt

Är du en person med engagemang, omsorg och tid? Vi behöver ständigt nya personer som är intresserade att anta utmaningen att bli kontaktperson. Välkommen 

takten med socialtjänsten inhämtats. Socialstyrelsen har pratat med ungdomar vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Björkbacken och Bärby samt med verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga. Dessa verksamheter är Jourhavande kompis i Uppsala (Röda Korset), Maskrosbarn, BRIS, Rädda Barnen och Barnrättsby-rån i Stockholm. Kontaktpersonen har ett så kallat förtroendeuppdrag. Det är en frivillig insats enligt social­tjänstlagen och LSS och tillsätts inte mot någons vilja.

Kontaktperson är en insats som regleras av socialtjänstlagen. Att ha en kontaktperson är frivilligt och innebär ett stöd för den enskilde. Kontaktpersonens uppdrag 

Innan du kan bli kontaktperson utför socialtjänsten i uppdragskommunen en utredning  Du lämnar ditt intresse till Östra Göinge kommun om att du önskar att bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Därefter kontaktas du av en socialsekreterare som  En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder. Kontaktpersonen ersätter eller  31 maj 2020 Både kontaktfamilj och kontaktperson är behovsprövade insatser vilket innebär att socialtjänsten gör en bedömning och fattar ett beslut efter att  13 okt 2020 En kontaktperson ska vara ett stöd för en person med funktionsnedsättning och arbeta för att personen ska få ett utökat socialt nätverk och en  13 nov 2020 För att bli kontaktperson behöver man genomgå en utredning. intervju samt inhämtande av registerutdrag från polis och socialtjänst. Om du  2 mar 2020 Ett uppdrag inom socialtjänsten som kommer att ge dig glädje och Uppdraget som kontaktperson kan vara till ett barn, en ungdom eller en  8 mar 2021 Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas 1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket, En kontaktperson är en person som på olika sätt kan stödja och hjälpa Dig som ung invånare i Sandvikens kommun på olika sätt.